Operácia ušníc (Otoplastika)

Operácie na ušniciach patria k najčastejším operačným zákrokom plastickej chirurgie. Riešia problematiku odstávajúcich alebo deformovaných ušníc, ktoré u pacienta často volávajú pocity psychického dyskomfortu (pocity menejcennosti, frustrácie, komplexov). Zákrok je možné vykonávať približne od 5. roku veku. V tomto veku je to však obvykle ešte iba prianie rodičov. Spolupráca s dieťaťom počas operácie je preto nedostatočná, častokrát až nemožná. Optimálny vek pre operáciu je 6.-7. rok veku, kedy si dieťa uvedomuje seba samého ako člena určitej sociálnej skupiny a samo sa dožaduje operačného riešenia. Počas operácie potom dostatočne spolupracuje, čo významne ovplyvňuje výsledný stav. Operačné riešenie je samozrejme možné aj u dospelých klientov. Výsledok operácie možno považovať za trvalý, celoživotný.

Predoperačná príprava :

– 3 týždne pred op. zákrokom by pacient mal byť zdravý – t.j. bez infektu
dýchacích ciest – neužívať antibiotiká (týka sa to hlavne detí)
– 3 týždne pred operáciou neužívať lieky obsahujúce kyselinu
acetylosalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin apod.).
– deň pred operáciou si umyť hlavu

Operácia :

Zákrok sa vykonáva na oboch ušniciach , menej často je upravovaná iba jedna ušnica. Štandardne je vykonávaný v lokálnej anestézii (v miestnom injekčnom znecitlivení), nakoľko počas operácie je vhodná spolupráca pacienta. V prípade žiadosti pacienta je zákrok možné vykonať aj v celkovej anestézii. Operačný rez sa vedie na zadnej strane ušnice – preto nie je viditeľný. Následuje úprava chrupavky a fixácia ušnice v želanej polohe. Po ukončení operácie je na hlavu naložená elastická bandáž stabilizujúca ušnice v správnej polohe.

Pooperačné obdobie :

Pacient odchádza v prípade operačného zákroku v miestnom znecitlivení ihneď po operácii domov do domácej starostlivosti. Ak je zákrok realizovaný v celkovej anestézii odchádza domov ráno druhý deň po operácii (v určitých prípadoch aj v deň operácie – podľa druhu použitého anestetika). Prvý preväz je v prípade nekomplikovaného priebehu vykonaný po siedmich dňoch a na ušnice je opäť naložená elastická bandáž . V prvých pooperačných dňoch sa doporučuje spať na chrbáte, aby sa zabránilo tvorbe jednostranných opuchov operovaných ušníc. Po ďaľších siedmich dňoch je druhý preväz – odstráni sa elastická bandáž. Stehy obvykle nie je nutné odstraňovať, nakoľko sa používajú resorbovateľné (vstrebateľné) materiály. Nasledujúci deň je možné umyť hlavu, najlepšie nedráždivým detským šampónom. Doma a na noc sa ešte 3-4 týždne ušnice bandážujú elastickou športovou čelenkou, event. je možnosť zakúpiť si špeciálnu zdravotnú elastickú čelenku. Návrat do bežného života je možný prakticky ihneď, športové aktivity sa odporúčajú až po ďalších 3-4 týždňoch.

Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalescencia je však proces individuálny a závisí od individuálnych schopností hojenia organizmu každého jedinca i od svedomitosti prístupu pacienta.

Počas predoperačnej konzultácie Vám plastický chirurg odpovie na všetky Vaše otázky súvisiace s operačným zákrokom a oboznámi Vás aj s rizikom možných peroperačných a pooperačných komplikácií.

CENNÍK:

Do 15 rokov – korekcia oboch ušníc.    500 €

Nad 15 rokov – korekcia oboch ušníc.    od  600 €

Korekcia jednej ušnice.    od  300 €

Parciálna korekcia učnice.    od  150 €