Korekcia jaziev a tetováže

Jazvy, vzniknuté po poranení alebo po operačnom zákroku, často „znepríjemňujú“ život pacientov, najmä ak sú na viditeľných miestach (najmä tvár, dekolt). Vzhľad jazvy súvisí aj s genetickými danosťami jedinca (napr. zvýšená tvorba keloidných jaziev u černochov) a event. pridruženými ochoreniami. Treba zhodnotiť, či jazva je iba kozmetickou vadou alebo obmedzuje aj funkčnosť niektorých častí tela (napr. kontrahujúce jazvy môžu obmedzovať hybnosť končatinami alebo vytvárať tzv. „tetivu“ na krku).

Esteticky nevyhovujúce sú jazvy :

– hypotrofické – sú „prepadnuté“ pod úroveň okolitej kože a sú obvykle    roztiahnuté do šírky

– hypertrofické – sú vyvýšené nad okolitú kožu. Extrémnym prípadom    hypertrofických jaziev sú tzv. keloidné jazvy. Vyznačujú sa  ružovou až    fialovou farbou, výrazným vyvýšením voči okolitej koži a „rastom“ aj za hranice pôvodnej rany

Tetováž môže byť arteficiálna (napr. drobné nečistoty, ktoré sa pri úraze inkorporujú do hlbších vrstiev kože) alebo cielené tetovanie farbou. Pokiaľ nie sú pri tetováži použité biodegradovateľné farbivá má tetovanie trvalý charakter.

Predoperačná príprava :

– 3-4 dni pred operáciou neužívať lieky obsahujúce kyselinu
acetylosalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin a pod.)

Operácia :

Pri korekcii jaziev a tetováže sú možné nasledovné postupy :

Hypotrofické jazvy:
– vyrezanie (excízia) jazvy a opätovné presné zošitie rany
– v niektorých prípadoch použitie injektovateľných výplňových materiálov
(tzv. fillerov) na „podstreknutie“ jazvy

Hypertrofické jazvy :
– dermabrázia – zbrúsenie prominujúcej časti jazvy vysokoobrátkovou brúskou
– vyrezanie (excízia) jazvy a opätovné zošitie rany s prípadnou aplikáciou kortikoidu

Keloidné jazvy :
operačné riešenie sa nedoporučuje, stav sa najčastejšie rieši vstrekovaním krotikoidov priamo do jazvy. Po opakovaných aplikáciach dochádza k oplošteniu a vyblednutiu jazvy.

Kontrahujúce jazvy :
– najčastejším riešením zlepšujúcim vzhľad jazvy a jej predĺženie je tzv. Z-plastika

Tetováž :
– pri malých plochách je obvykle najvhodnejším riešením odstránenie tetovanej plochy vyrezaním (excíziou) s následným presným zošitím okrajov rany
– u väčších plôch takýto postup nie je možný, preto je vhodnejším riešením obrúsenie vrchných vrstiev kože (dermabrázia)
– do úvahy prichádza tiež ošetrenie laserom, najmä ak na tetovanie boli použité pigmenty tmavej farby

Pooperačné obdobie :

Po korekcii jazvy alebo tetováže by mal mať pacient kľudový režim bez zvýšenej telesnej námahy. Rany nie je vhodné máčať. Stehy sa odstraňujú o 7 dní (ak bol zákrok robený na tvári) alebo o 10-14 dní (ak bol robený na iných častiach tela). U dermabrázie nie je vykonávané zošitie operovaného miesta (stehy sa teda neodstraňujú), ale v priebehu 10-14 dní dôjde k spontánnemu odlúčeniu krycieho materiálu od zhojenej kože. V ďalšom pooperačnom období je vhodné 3-4 dni aplikovať repíkové kúpele na operovanú oblasť a potom denne 2 x 2-5minút masírovať jazvy mastným krémom. Jazvy sú spočiatku ružovej až červenej farby a sú hrubšie. Časom dochádza k tzv. vyzrievaniu jaziev. Stav teda možno považovať za definitívny asi 6-12 mesiacov od operácie.

Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalescencia je však proces individuálny a závisí od individuálnych schopností hojenia organizmu každého jedinca od svedomitosti prístupu pacienta.

Počas predoperačnej konzultácie Vám plastický chirurg odpovie na všetky Vaše otázky súvisiace s operačným zákrokom a oboznámi Vás aj s rizikom možných peroperačných a pooperačných komplikácií.

Cenník:

Korekcia jazvy – chirurgicky ( podľa rozsahu v cm²).    40 – 300 €

Korekcia jazvy – aplikáciou injekčného roztoku  Diprophos (+ cena materiálu).    20- 40 €