Jedná sa o nezhubnú, mäkkú, mucínom naplnenú cystu, ktorá je obyčajne spojená s priľahlým kĺbnym púzdrom, šľachami alebo šľachovou pošvou. Vznik môže byť náhly alebo postupný v priebehu niekoľkých mesiacov. Najčastejšie sa vyskytuje u žien vo veku 20-40 rokov na zadnej strane zápästia. Môže sa však objaviť u ľudí každého veku. Obvykle je dobre viditeľný, môže spôsobovať bolestivosť a „complaint of weakness“. Často môže dôjsť k spontánnemu prasknutiu. Operačné riešenie je vhodné u pacientov s klinickými obtiažami – najmä bolestivosťou. Gangliómy, ktoré sa klinicky neprejavujú (nerobia obtiaže), nie je potrebne operovať. Aj pri operačnom odstránení môže časom dôjsť k recidíve (znovuobjaveniu sa) gangliómu.

Predoperačná príprava :

– 3 týždne pred operáciou neužívať lieky obsahujúce kyselinu
acetylosalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin a pod.)
– deň pre operáciou si nakrátko ostrihať nechty

Operácia :

Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii (v miestnom injekčnom znecitlivení). V prípade operácii recidivujúcich (opakujúcich sa) gangliómov, sa niekedy zákrok vykonáva v bloku brachiálneho plexu („znecitlivenie“ celej hornej končatiny) alebo aj v celkovej anestézii (pacient je „uspatý“) . Pri operácii sa z krátkeho kožného rezu ganglióm odstráni . Po zastavení krvácania sa do rany obvykle vloží drén, rana sa zošije, zakryje sterilnou gázou a zabandážuje elastickým obväzom.

Pooperačné obdobie :

V pooperačnom období je vhodné polohovanie operovanej končatiny vo vyvýšenej polohe. Pri bolestivosti sú podávané analgetiká. Pacient môže voľne hýbať prstami, nesmie však zohýbať ruku v zápästí. Po 2 dňoch sa rana skontroluje, z rany sa vytiahne drén a ruka sa opäť zabandážuje. V prípade nekomplikovaného priebehu je ďalšia kontrola a odstránenie stehov vykonané 14 dní od operácie. Mierny opuch chrbta ruky môže pretrvávať ešte 2-3 týždne. Návrat do práce je obyčajne možný po 2-4 týždňoch od operácie (podľa druhu vykonávanej práce a rozsahu gangliomu).

Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalescencia je však proces individuálny a závisí ako od individuálnych schopností hojenia organizmu každého jedinca tak i od svedomitosti prístupu pacienta.

Počas predoperačnej konzultácie Vám plastický chirurg odpovie na všetky otázky súvisiace s operačným zákrokom a oboznámi Vás aj s rizikom možných peroperačných a pooperačných komplikácií.