Jedná sa o chronické nezhubné ochorenie, ktoré postihuje palmárnu aponeurózu, čo je tenká väzivová blana uložená v oblasti dlane pod kožou a jej úlohou je mechanické spevnenie dlane. Dochádza k zmnoženiu a degenerácii väziva. V dlani sa vytvárajú uzlíky a pruhy, ktoré sa tiahnu až na jednotlivé prsty. Časom postupne tieto tuhé fibrózne pruhy ťahajú prsty smerom do dlane tak, že nie je možné ich vystretie. Najčastejšie je postihnutý 4. a 5. prst. Ochorenie postihuje cca 3-6% populácie, častejšie mužov. Najčastejšie sa vyskytuje u mužov okolo 50. roku veku, u žien okolo 60.-70. roku veku. Čím v mladšom veku ochorenia začne, tým má horšiu prognózu. Príčina ochorenia nie je známa, rizikovými faktormi sú rodinná zaťaž, alkohol, cukrovka, dlhodobá práca s vibračnými nástrojmi.


Predoperačná príprava:

– 3 týždne pred operáciou neužívať lieky obsahujúce kyselinu
acetylosalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin a pod.)
– postihnutú ruku je vhodné aspoň 10-14 dní pred operáciou denne    dôkladne umyť a natrieť mastným krémom
– deň pre operáciou si nakrátko ostrihať nechty

Operácia:

Zákrok sa vykonáva v lokálnej anestézii (v miestnom injekčnom znecitlivení), v zvodovej anestézii ( „umŕtvená“ je celá horná končatina) alebo v celkovej anestézii. Pri operácii sa zo zig-zag rezov na prstoch a v dlani odstránia zhrubnuté väzivové pruhy tak, aby bola možná plná hybnosť prstov. Pri operácii sa používa tzv. turniket (čo je manžeta podobná manžete tlakomeru), ktorý sa na začiatku operácia na ramene operovanej ruky nafúkne a tým sa dočasne zastaví prítok krvi do ruky. Tým sa dosiahne bezkrvnosť operačného poľa. Potom má operatér lepší pehľad v operačnej rane a znižuje sa riziko poranenia ciev, nervov a šliach. Na konci operácie sa turniket uvoľní, zastaví sa krvácanie, vloží sa drén a rana sa zašije. Vložený drén slúži k pooperačnému odsávaniu krvi z operačnej rany a odstraňuje sa cca 48 hodín po operácii. Na konci operácie sa rana zakryje sterilnou gázou, ruka sa zabalí do vaty a zaviaže elastickým obväzom.

Pooperačné obdobie :

V pooperačnom období je nutné polohovanie operovanej končatiny v zvýšenej polohe. V bolestivosti sú podávané analgetiká. Prvý preväz je vykonávaný 48 hodín po operácii a obvykle sa odstráni aj odsávací drén. Ďalší preväz sa pri nekomplikovanom priebehu vykonáva 14. deň po operácii, kedy sú odstránené stehy. Potom nasleduje individuálna aj ambulantná rehabilitácia ruky k obnoveniu hybnosti prstov, pacient môže ruku požívať v bežnom živote. Návrat do pracovného procesu je možný asi 8-12 týždňov po operačnom zákroku.

Popísaný stav vychádza z bežného pooperačného priebehu. Rekonvalescencia je však proces individuálny a závisí ako od individuálnych schopností hojenia organizmu každého jedinca tak i od svedomitosti prístupu pacienta.

Počas predoperačnej konzultácie Vám plastický chirurg odpovie na všetky otázky súvisiace s operačným zákrokom a oboznámi Vás aj s rizikom možných peroperačných a pooperačných komplikácií.